برچسب: , ,

بیماری پا

پابرهنه راه رفتن

با پای برهنه راه برویم یا خیر؟ خاطره‌ی راه‌رفتن با پای برهنه از زیباترین...