دسته بندی: آرایشی و بهداشتی

makeup

برای بعد از آرایش بخوانید

معمولا بعد از آرایش، صورت باید تمیز شود تا منافذ پوست باز باشد. البته...