دسته بندی: کلیه و مجاری ادراری

jafari

شستشوی کلیه با جعفری

سالها یکی پس از دیگری میگذرند و کلیه های ما خون ما را با دفع نمک ، سم و هر گونه...